Jaha, då var det dags att besikta bilen igen.. Märkligt vad ett år går fort!
Besiktning är lite nervöst även för oss bilprovare. Företaget har bra och strikta regler om vad som gäller för besiktning av personalens fordon. Förfarandet är att platschefen eller teamledaren bestämmer vem som ska besikta fordonet. Vi får inte besikta våra egna fordon eller nära anhörigas fordon. När besiktningen sedan är klar registreras den, förutom hos Transportstyrelsen, även i våra egna system.