måndag 6 februari 2012

Foran är på väg till Röros

1 hästkraft / ekipage men ändå klarar dom resan genom snö och terräng galant.
Väl framme i Röros är det fest, marknad och uppvisning av ekipage, väl värt att besöka.
http://www.rorosmartnan.no/index.php?c=43&kat=Bobilcamp