fredag 3 augusti 2012

Blås grönt på Musik och MotorKopparleden stödjer projektet "blås grönt" som skall få ungdommarna i Älvdalen att blåsa grönt under musik och motorfestivalen som startar i början av vecka 32 och kulminerar i slutet (torsdag - lördag).


För mer information om tjerna bakom blåsgrönt:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/08/cecilia-och-rebecka-engagerar-sig-for.html?spref=fb

För mer information om Musik och Motorfestivalen:
http://www.musikomotor.se/