torsdag 29 november 2012

Kort kurs i Älvdalska språket


 

När Du kommer till Älvdalen mitt på Kopparleden, då kan det underlätta att först tagit denna självstudie i det Älvdalska språket.

Älvdalska (även: älvdalsmål; övdalsk på älvdalska) är ett språk som talas och används i Älvdalens socken i norra Dalarna. Det har länge ansetts som en dialekt av svenska, men har på senare tid accepterats som ett självständigt språk.[1] Det har i dagsläget (2012) ingen ställning som erkänt minoritetsspråk i Sverige.
Det finns cirka 3 000 personer som fortfarande talar älvdalska och numera finns böcker och tidningar tryckta på älvdalska. Älvdalskan har utvecklats ur det gemensamma nordiska språk som för över 1 000-1 500 år sedan talades i hela norra Europa. Jämfört med svenska har älvdalska både bevarat gamla språkdrag som försvunnit och utvecklat många nya språkdrag som aldrig har funnits i svenska. Mycket talar för att älvdalska har utvecklats i relativ isolering i ungefär 800 år.


Ytterligare självstudier
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84lvdalska

http://www.elfdalsasen.com/ordlista/a.htm